Algemene voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die gelden bij het huren van een bord. Op deze voorwaarden worden geen uitzonderingen gemaakt.

Indien men een bord wil huren, zal hiervoor een huurovereenkomst getekend dienen te worden. De hierna genoemde voorwaarden zijn op deze huurovereenkomst van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek bij het tekenen van de huurovereenkomst worden verstrekt.

  1. Borden worden verhuurd per periode van 7 dagen, ingaande op de dag dat het bord gehaald wordt. De 8e dag wordt gezien als de start van een nieuwe periode die volledig in rekening gebracht zal worden.
  2. Naambordjes worden gekocht en zijn derhalve eigendom van de huurder
  3. Borden kunnen niet verzonden worden, en dienen dan ook te allen tijde in Zuilichem gehaald en retour gebracht te worden.
  4. Bij het afhalen dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden, waarvan een kopie gemaakt zal worden.
  5. Bij het afhalen van het bord, dient gelijktijdig de borg van € 50,- contant betaald te worden.
  6. Beschadigde borden worden op kosten van de huurder gerepareerd, deze kosten zullen achteraf in rekening worden gebracht.
  7. Borden welke niet retour worden gebracht, worden in rekening gebracht tegen een somma van € 100,-
  8. De borden zijn eigendom van de verhuurder, het is daarom niet toegestaan het bord verder te verhuren.
  9. De verhuurder draagt zelf zorg voor het onderhoud van de geboorteborden. U wordt daarom verzocht om niet zelf herstelwerkzaamheden aan de geboorteborden uit te voeren.
  10. Wij houden ons het recht voor, om deze algemene voorwaarden zonder opgaaf van reden te wijzigen

Bordhuren.NL
De Boogerd 4
5305 CK Zuilichem.